DREPT CIVIL
 

 

Servicii juridice:

DREPT CIVIL

• Consultatii juridice;
• Asistenta juridica si reprezentarea reclamantului, paratului, intervenientului s.a. in fata instantelor de judecata de orice grad
• Redactarea de cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de apel si recurs, ordonante presedintiale, concluzii scrise, intocmirea de acte juridice civile (conventii, contracte, testamente s.a.):
ASISTENTA JURIDICA SI REPREZENTARE IN CAUZE AVAND CA OBIECT:
• Revendicari case si terenuri, inclusiv preluate abuziv
• Uzucapiuni, exproprieri, evacuari
• Granituiri, ingradiri sau servituti
• Anularea vanzarii pentru viciile lucrului vandut
• Nulitatea actelor – anulari vanzari, donatii testamente, contracte de intretinere si de renta viagera
• Pretentii - inclusiv Asociatii de Proprietari,recuperari creante;
• Actiuni posesorii
• Actiuni in constatare
• Plangeri contraventionale
• Raspundere civila delictuala si contractuala
• Imprumut de folosinta si de consumatie
• Rezolutiunea, rezilierea contractelor
• Actiuni in regres, oblice, pauliene
• Simulatii si imbogatiri fara justa cauza
• Puneri sub interdictie ale persoanelor fizice;
• Declararea disparitiei si mortii prezumate;
• Inregistrarea tardiva a nasterii, anularea, rectificarea sau completarea inregistrarilor in registrul de stare civila, reconstituirea sau intocmirea ulterioara a unui act de stare civila;
• Mosteniri, anularea certificatelor de mostenitor, partaje succesorale
• Iesiri din indiviziune;
• Stramutari, contestatii in anulare si revizuiri
• Luarea masurilor asiguratorii, popriri asiguratorii, contestatii la executarea silita


:: prezentare :: servicii juridice :: politica de onorarii :: contact