Servicii juridice:

1. Acordarea de consultarii juridice persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine.
2. Apararea persoanelor fizice si juridice constand în asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti civile si penale – Judecatorii, Tribunale, Curti de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie, organelor de urmarire penala– politie si parchet, autoritatilor cu atributii jurisdictionale, notarilor publici si executorilor judecatoresti, organelor administratiei publice centrale si locale, precum si in relatiile cu oricare persoane fizice sau juridice, în conditiile legii.
3. Elaborarea si redactarea diferitelor tipuri de acte juridice: cereri, plangeri, contestatii, memorii, contracte, acte constitutive ale societatilor comerciale, fundatiilor, asociatiilor, reprezentantelor s.a
4. Atestarea identitatii partilor, a datei si continutului unui act juridic, potrivit legii.
5. Înfiintarii, inregistrari, modificari, avizari si autorizari societati comerciale, societatii civile, fundatii, asociatii s.a.

DOMENII JURIDICE

DREPT PENAL

DREPT CIVIL

DREPT COMERCIAL

DREPTUL FAMILIEI

DREPTUL MUNCII

DREPT LOCATIV

CONTENCIOS ADMINISTRATIV


:: prezentare :: servicii juridice :: politica de onorarii :: contact